Verfijn op:

Tuintjes (Prinsenbeek)
Tuintjes (Prinsenbeek) 1500 tot heden
De Tuintjes is een smal pad tussen de Schoolstraat en de Neelstraat. D...
Gebieden
Grenspalen tussen Breda en Oosterhout
In 1725 zijn de grenzen tussen de rechtsgebieden van Breda en Oosterho...
Gebieden
Opgraving Chassépark 2001
In de nazomer van 2001 kon aan de noordwestzijde van het ...
Archeologie
Kapelstraat (Heusdenhout)
Kapelstraat (Heusdenhout) 1518 tot heden
De Kapelstraat ten oosten van de Sint Annakapel was aanvankelijk zeer ...
Gebieden
Autoweg E-10 naar Antwerpen
Op 17 januari 1972 openden koningin Juliana van Nederland en koning ...
Gebieden
Huis Brecht
Huis Brecht 1300 tot 1350
Een van de oudste huizen in Breda is Huis Brecht aan de Cingelstraat. ...
Bouwwerken
Waarneming Halstraat riolering 1994
Tijdens de vervanging van de hoofdriolering in het najaar van 1994...
Archeologie
Opgraving Haven 20  1991
Opgraving Haven 20 1991 1600 tot 1800
Nadat in het voorjaar van 1991de bebouwing gelegen aan de achterzijde ...
Archeologie
De Koepelgevangenis
De Koepelgevangenis 1882 tot heden
In de periode 1882-1886 is de koepelgevangenis gebouwd naar ontwerp va...
Bouwwerken
Schutsestraat (Prinsenbeek)
Deze straat wordt volgens de toponymist Chr. Buiks al in 1499 genoemd ...
Gebieden
Reclame voor de Teolin
De Amsterdamse kunstenaar Herman Heyenbroch liet zich bij zijn werk in...
Voorwerpen
Suikerwerkenfabriek De Faam
Een van de beeldbepalende complexen dat herinnert aan de bloeiende ind...
Bouwwerken