Verfijn op:

Mastbosstraat, Tietaai (Princenhage)
Tot 1907 heeft de Mastbosstraat altijd deel uitgemaakt van een groter ...
Gebieden
Van Coothplein (Centrum)
Van Coothplein (Centrum) 1875 tot heden
In 1682 werd de vesting Breda gereconstrueerd. Daarbij werden de stads...
Gebieden
Breda bij de Unie van Utrecht
Op 23 januari 1579 werd de Unie van Utrecht gesloten door Gelderland, ...
Gebeurtenissen
Willem III van Oranje
Willem III van Oranje 1650 tot 1702
Willem III was de opvolger van zijn vader Willem II van Oranje, die ac...
Personen
Doelsteeg (Centrum)
Doelsteeg (Centrum) 1500 tot heden
Het beleid van de gemeente Breda is oude stegen en gangen te behouden ...
Gebieden
Overasepad en Overaas Vlonderke (Effen)
Op woensdag 26 juni 2013 openden wethouder Selk Akinci en de ...
Bouwwerken
Yvonne Né
Yvonne Né 2002
Yvonne werd in Goes geboren in 1958 en studeerde, 'Vrij schilderen', '...
Personen
IJpelaar (gehucht)
IJpelaar (gehucht) 1250 tot heden
Voordat de wijk IJpelaar midden jaren '60 werd gebouwd (in een gebied ...
Gebieden
Stadsarchief Breda
Onder koning Willem I regelde een resolutie de openbaarheid van overhe...
Bouwwerken
Huis Ocrum onderdeel van De Nieuwe Veste
Huis Ocrum dankt zijn naam aan de edelman Jean de Hocron, een vooraans...
Archeologie
Opgraving toegang Valkenberg 1992
Door het verplaatsen van het monumentale toegangshek van het Valkenber...
Archeologie
Voorwerpen
Opgraving Veemarktstraat 62-64 1984
Voorafgaand aan een omvangrijke restauratie van het negentiende-eeuwse...
Archeologie