Verfijn op:

Ombouw vesting door Willem III
In 1682 werd in opdracht van stadhouder-koning Willem III de vesting B...
Gebieden
Torenstraat (Centrum)
Torenstraat (Centrum) 1100 tot heden
De Torenstraat is de straat die onder de Grote Toren langs loopt....
Gebieden
Molukse gemeenschap
In 1951 kwamen er zon vierduizend Molukse militairen met hun gezinnen ...
Gebieden
Opgraving Vlaszak 1983
Opgraving Vlaszak 1983 1864 tot 1957
Tijdens rioolwerkzaamheden aan de Vlaszak werd een bakstenen riool ...
Archeologie
Een gotisch hofhuis
Een gotisch hofhuis 1300 tot heden
Het Huis Brecht is een van de oudste hofhuizen of adellijke woningen v...
Bouwwerken
Opgraving Doelen 76-78  2005/06
Naar aanleiding van de herontwikkeling van een onbebouwd achterterrein...
Archeologie
Tuinbouw
Tuinbouw 1800 tot 1860
Al in de middeleeuwen was de stad binnen de muren, later de vesting, v...
Gebieden
Antoniusvarken
Antoniusvarken 1495 tot 1505
Sinds 1988 gebruikt het Breda's Museum een zestiende-eeuws Antoniusvar...
Voorwerpen
Kantoorgebouw Electron
Electron 1958 tot heden
De electrotechnische fabriek Electron was ooit letterlijk en figuurlij...
Bouwwerken
Romeinse waterputten in Breda-West
Waar gewoond wordt, is behoefte aan drinkwater. Zo ook in de Romeinse ...
Archeologie
Jan de Bastaard van Nassau
Jan van Nassau was de zoon van graaf Jan IV en juffrouw van Loemel (Va...
Personen