Verfijn op:

Opgraving Buitendijks Slangwijk  2006
Begin december 2006 vond er op twee zeer stormachtige en natte dagen a...
Archeologie
Waarneming Haven / Stadsmuur 1953
In 1953 werd bij een vernieuwing van het hoofdriool op de Haven de ...
Archeologie
Klein Overveld (gehucht)
Klein Overveld (gehucht) 1300 tot heden
Deze nederzetting van verspreide boerderijen lag rondom de voormalige ...
Gebieden
Stidstraat (Teteringen)
Stidstraat (Teteringen) 1200 tot heden
Het Stidstraatje is volgens de historisch-geograaf Karel Leenders van ...
Gebieden
Opgraving A. Klaassenstraat 2003/04
In verband met het bouwrijp maken van een nieuw bedrijventerrein ten n...
Archeologie
Opgraving  Oosterhoutseweg  2008 en 2009
In 2008 en 2009 zijn nabij de Oosterhoutseweg een tweetal archeologisc...
Archeologie
Hendrik III van Nassau
Hendrik III van Nassau 1483 tot 1538
Hendrik III van Nassau was de opvolger van zijn oom Engelbrecht II en ...
Personen
Het stadhuis: verwoest en herrezen
Het stadhuis en de markt vervulden van oudsher een belangrijke functie...
Bouwwerken
Opgraving Lange Brugstraat  35 1996
Tijdens archeologisch onderzoek van het perceel Lange Brugstraat 35 ...
Archeologie
Opgraving Molenstraat 1991
Vanaf de zomer tot midden december 1991 vond er grootschalig archeolog...
Archeologie
Oranjeboomstraat en Talmastraat (Heuvel)
De Oranjeboomstraat en de huidige Talmastraat vormden in de middeleeuw...
Gebieden
Hartelweg (Hartel)
Hartelweg (Hartel) 1200 tot heden
De Hartelweg is een zeer schilderachtige weg die de kern vormt van het...
Gebieden