17 oktober 2014

Uit een oude doos (4): gebrandschilderd glas

BR-22-91-4187_gebrandschilderd%20glas_lo
detailopname van enkele fragmenten

Tijdens archeologisch onderzoek in 1991 op het voormalige achterterrein van huis Ocrum (nu de Nieuwe Veste) werd er een kuil aangetroffen met 16e eeuws vensterglas. Daarin bevonden zich ook tientallen fragmenten gebrandschilderd glas, ongetwijfeld afkomstig uit dit aanzienlijke huis. Zichtbaar zijn fraaie Renaissance motieven, een wapenschild en een hoofd, ongetwijfeld een deel van een beeltenis van de opdrachtgever of bewoner. Andere fragmenten zijn geheimzinniger: een klauw van een aap (?) en enkele tekstfragmenten. Aan de randen van veel fragmenten is te zien dat ze in lood gevat zijn geweest. Alle beschilderde fragmenten worden geconserveerd om verder achteruitgang te voorkomen.

BR-22-91-4187_gebrandschilderd%20glas_lo
De belangrijkste stukken op de lichtbak

Lees hier verder over deze opgraving.

Deel dit bericht

Nieuwsbrief