18 maart 2016

Archeologie in de klas

Drie groep 5 klassen van de KBS Petrus en Paulus hebben vorige week op speelse wijze kennis kunnen maken met archeologie. Lees meer

18 maart 2016

Speuren naar sporen 3

Nu Hotel Nassau aan de Nieuwstraat bijna gereed is er er op Erfgoedweb veel aandacht voor deze samengevoegde reeks historische gebouwen. Een goed moment om u te wijzen op de verspringing van de gevellijn in het laatste bouwdeel. Het voormalige klooster uit het begin van  twintigste eeuw hie... Lees meer

10 maart 2016

Opgraving in de Heuvel

In het Heuvelkwartier is een middeleeuws erf aangetroffen. Lees meer

10 maart 2016

Begeleiding aanleg waterleiding

Archeologen vonden deze week sporen uit de ijzertijd en late middeleeuwen in Prinsenbeek. Lees meer

2 maart 2016

Breda als residentiestad van de Nassaus

Breda heeft een rijke geschiedenis. Getuigen daarvan zijn onder andere de oude binnenstad en de Grote Kerk. Deze geschiedenis is (ook ruimtelijk) voor een groot gedeelte bepaald door de Nassaus en de Oranje-Nassaus. De laatste tijd staat de geschiedenis van de ruimtelijke ontwikkeling van Breda m... Lees meer

1 maart 2016

Uit de oude doos (9)

Bij onderzoek in 1991 in de Molenstraat werden in een negentiende-eeuwse afvalkuil fragmenten aangetroffen van een gatenpot en gatendeksel. Na wat gespeur ontstond het vermoeden dat het een steengoed kaasvorm betreft. In een kaasvorm werd de wei uit de wrongel (de natte kaasmassa) geperst. De vra... Lees meer

26 februari 2016

Inventarisatie van zeventiende eeuws pijpenbakkersafval

Vrijwilligers van het Archeologisch centrum, waaronder rookpijpspecialist Johan Hesemans, zijn gestart met het inventariseren van zeventiende eeuwse pijpenmisbaksels, opgegraven vóór de start van het nieuwbouwproject "Gasthuispoort". Lees meer

24 februari 2016

Nassau's uit Breda opdrachtgever van Jeroen Bosch ?

Het drieluik Tuin der Lusten is zeer waarschijnlijk door een lid van de familie Van Nassau bij Jheronimus Bosch besteld. Mogelijk Engelbrecht II van Nassau, die een vertrouweling was van Bosch-bewonderaar hertog Philips de Schone. Beiden waren bovendien aanwezig in 1481 in 's-Hertogenbosch tijdens h... Lees meer

4 februari 2016

Speuren naar sporen 2

Door het Mastbos lopen nog enkele wegen die vermoedelijk ouder zijn dan de eerste aanleg van het bos rond 1515. Het moet vóór die  tijd een gebied zijn geweest bestaande uit heidevelden en stuifzand met verspreid nog wat eiken- en berkenbos. Lees meer

29 januari 2016

Beesten in de Catharinastraat

Onlangs is er een rapport verschenen met de resultaten van onderzoek naar dierlijk bot afkomstig uit beerputten die bij het voormalige Huis Merwede opgegraven zijn. Huis Merwede is een zogenaamd hofhuis dat op de plaats lag van de huidige toegang tot het park Valkenberg. In de jaren 1987 tot 19... Lees meer

26 januari 2016

Meisjes herbegraven op landgoed Bouvigne

De stoffelijke resten van twee meisjes uit het Gelderse Druten zijn afgelopen vrijdag herbegraven in de grafkapel op landgoed Bouvigne. De graven van de twee meisjes werden september 2015 opgegraven in de tuin van het landgoed. Lees meer

21 januari 2016

Speuren naar sporen 1

Stel..... U staat voor café de Beijerd. Voor u naar binnen gaat kijkt u naar rechts. Eigenlijk is er niet veel te zien omdat u tegen de zijmuur van het Oudemannenhuis (nu MOTI) kijkt. Raar eigenlijk dat de straatwand ineens zo ver naar voren springt, vindt u niet? Lees meer

8 januari 2016

Nieuwe straatnamen op de Eikberg in Bavel

De namen van de nieuwe straten op de Eikberg in Bavel zijn vastgesteld. Lees meer

8 januari 2016

Programma Cultuurnacht Parade

Het programma voor de Cultuurnacht 2016 op vrijdag 22 januari aan de Parade is rond. Archeologisch Centrum Breda, Breda's Museum en Stadsarchief Breda laten je op een spannende manier alle hoeken van hun pand zien. Lees meer

18 december 2015

Nieuwe kleuren op de hofhuizen aan de Nieuwstraat

De steigers voor de hofhuizen aan de Nieuwstraat in Breda worden langzamerhand verwijderd. Tot voor kort waren deze panden allemaal eentonig wit en grijs geverfd. In de nieuwe situatie hebben de panden best wel felle kleuren gekregen: beige met bruintinten, crème met wit en grijs en het Liefdeges... Lees meer

17 december 2015

Archeologische vindplaatsenkaart geactualiseerd

Meer dan 660 archeologische vindplaatsen geprojecteerd op de  historische landschapskaart van Karel Leenders. Lees meer

10 december 2015

Opgraving bij voormalig St. Lucia

Tijdens een proefsleuvenonderzoek rondom woonzorgcentrum Lucia aan de Liesboslaan 6 in Breda zijn sporen gevonden van de Tachtigjarige oorlog en van het kerkhofje behorende bij het gesticht St. Lucia. Lees meer

9 december 2015

Bredase elite in de schijnwerpers gezet

Op 7 december 2015 werd in Breda’s Museum het boek ‘Machtig en dienstbaar’ aangeboden. De ondertitel is ‘De Bredase elite tussen 1350 en 1550’. Het werk is geschreven door de historica Ester Vink op basis van materiaal dat verzameld is door de historicus Jac. van Hooydonk. Lees meer

1 december 2015

Geschiedenis museumpand MOTI

Team Erfgoed van de Gemeente Breda heeft samen met MOTI, Museum of the Image, de mini-expositie MOTI Monumentaal gerealiseerd waarin de geschiedenis van de locatie van het museum wordt verteld, op basis van archeologisch onderzoek. Lees meer

24 november 2015

Agnes Oomen en de Bredase Kermis 1925

door Joep Peeters Het is de laatste dag van de Bredase Kermis, zondag 25 oktober 1925. Na de kerk is Agnes van huis gegaan. Ze woont met haar broer Pierre en moeder Johanna boven de kruidenierswinkel op de hoek van de Boschstraat en de Pasbaan. Moeder Oomen was kruidenierster, maar heeft ... Lees meer

Nieuwsbrief