3 februari 2014

Uit een oude doos (1)

16de eeuwse noppenbeker

Bij het uitwerken van oud archeologisch onderzoek worden nog steeds verrassende objecten aangetroffen. Ditmaal een noppenbeker van groen waldglass met 4 rijen van onregelmatige gevormde noppen. Deze en nog een aantal gelijkaardige bekers komen uit een beerput die behoorde bij een huis dat stond aan Catharinastraat 87. Op dit terrein werden in 1990 ook de restanten van een onbekend klooster opgegraven. (lees hier meer)
Degelijke 16e eeuwse noppenbekers zijn zeldzaam. Lagere varianten en de zgn. berkemeiers (met een wijd uitlopende kelk) zijn veel algemener.

Op het Archeologisch Centrum is een klein team van vaste en vrijwillige medewerkers continu bezig met het tekenen, fotograferen en documenteren van bijzondere archeologische objecten. Het gaat hier om duizenden vondsten. Een deel daarvan zal de komende jaren via deze website ontsloten worden.
glas%20BR-35-90_1.jpg   glas%20BR-35-90_2.jpg

Deel dit bericht

Nieuwsbrief