5 maart 2017

Twee spiekers aan de Kesterenlaan

Half februari is er een archeologisch onderzoek uitgevoerd aan de Kesterenlaan. Tijdens dit onderzoek zijn verschillende paalsporen, kuilen en greppels gevonden.

BR-459-17_overzicht putten.JPG
Overzicht van de opgravingsputten aan de Kesterenlaan.


Twee vier-palige spiekers (graanopslagplaatsen) konden volledig worden onderzocht. Andere paalsporen behoren waarschijnlijk tot verschillende (bij)gebouwen. Deze plattegronden lagen gedeeltelijk buiten het onderzoeksgebied, waardoor deze niet volledig konden worden opgegraven.  

BR-459-17_structuur 1.JPG BR-459-17_structuur 2.JPG
Links paalsporen van spieker 1 en rechts paalsporen van spieker 2. 

Naast enkele kleine stukjes handgevormd aardewerk zijn er nauwelijks vondsten aangetroffen. Mogelijk kan houtskool uit de paalsporen de spiekers dateren (door middel van C-14-onderzoek). Tussen 1997 en 2000 zijn er ten westen van het huidige onderzoeksgebied verschillende archeologische onderzoeken uitgevoerd onder de naam Moskes. Hierbij is een woonstalhuis uit de midden-bronstijd (1800-1100 v. Chr.) gevonden. Ook zijn er verschillende huisplattegronden, bijgebouwen en spiekers aangetroffen uit de late bronstijd tot en met midden ijzertijd (1100-250 v. Chr.).   

Deel dit bericht

Nieuwsbrief