4 oktober 2017

Toegang tot 19e eeuws riool gevonden

Bij werkzaamheden ten behoeve van de restauratie van het het 19e eeuwse riool is onder de gallerij van de Houtmarktpassage aan de Houtmarkt een oorspronkelijke toegang tot dit historische riool aangetroffen.
BR-256-17 wp 8 ask 2.jpg
Locatie van de werkput  aan de Houtmarkt.

De toegang bestaat uit twee zijmuren die haaks op het gemetselde riool staan met daartussen een boogvormige toegang. In de zijmuren hangen nog twee natuurstenen traptreden, twee uitsparingen daarboven duiden op twee hoger gelegen traptreden die niet meer aanwezig zijn. De treden zijn vervaardigd uit Belgisch hardsteen en met de hand bewerkt (gefrijnd). Onder de treden is een steile kant gemetseld met gele ijsselsteentjes. Deze gemetselde steile kant en de aanwezigheid van de 'zwevende' traptreden duiden erop dat de toegang ook heeft gefunctioneerd als afvoer voor het regenwater. Het regenwater kon langs de helling onder de traptreden door het riool instromen. Later is de boogvormige toegang dichtgemetseld, in de dichtzetting is een ronde uitsparing gezien waardoor de regenwaterafvoer door een buis in het riool kon worden geleid.

BR-256-17 overzichtsfoto.jpg BR-256-17 detail toegang.jpg  
Links de werkput van bovenaf, rechts zijn de details beter zichtbaar.

In het in 1869 door majoor-ingenieur G.G. van der Hoeven gepubliceerde artikel over de aanleg van een modern rioolstelsel in de binnenstad van Breda, is een passage over deze toegangen opgenomen. Er staat dat " Ten gerieve van de bewoners der nabij gelegen huizen, en voor het geval er brand in den omtrek van de oude vest mogt uitbreken, zijn op geschikte punten openingen in het gwelf gespaard waardoor men met hardsteenen trappen gemakkelijk bij het water kan komen".

BR-256-17 tekst ingezoomd 2.jpg
Fragment uit de beschrijving van Van der Hoeven. In het rode kader de tekst over de toegangen tot het riool.Deel dit bericht

Nieuwsbrief