10 maart 2016

Opgraving in de Heuvel

In het Heuvelkwartier is een middeleeuws erf aangetroffen. In het onderzoeksgebied, dat ligt tussen de Fröbelstraat en de Montessoristraat, zijn nieuwbouwwoningen gepland. Voor er wordt gestart met de nieuwbouw zullen de archeologische resten in kaart worden gebracht door ingenieursbureau Aeres Milieu. Bij eerder archeologisch onderzoek op het terrein zijn terrein resten aangetroffen van paalsporen, kuilen en greppels uit de 10e tot de 15e eeuw. Dit duidde op de mogelijke aanwezigheid van een middeleeuws erf. Deze week kwamen bij het vervolgonderzoek paalsporen uit de 13e eeuw en sporen uit de 18e eeuw aan het licht.


Frobelstraat klein.jpg
Overzicht van één van de opgravingsputten.

 

Deel dit bericht

Nieuwsbrief