10 december 2015

Opgraving bij voormalig St. Lucia

Tijdens een proefsleuvenonderzoek rondom woonzorgcentrum Lucia aan de Liesboslaan 6 in Breda zijn sporen gevonden van de Tachtigjarige oorlog en van het kerkhofje behorende bij het gesticht St. Lucia.

Er zijn twee waterputten gevonden die waarschijnlijk zijn gegraven in de Tachtigjarige oorlog toen op een deel van het terrein een legerkamp van Spinola lag (Kamp Hage).  De waterputten zorgden voor  de watervoorziening in het kamp. Er waren geen constructieonderdelen meer aanwezig, wat doet vermoeden dat het materiaal dat hiervoor is gebruikt weer is uitgegraven en meegenomen naar een volgend tijdelijk kampement. 

BR-432-15 waterput s007 verkleind.jpg

Eén van de twee waterputten die waarschijnlijk bij een Spaans legerkamp uit de Tachtigjarige oorlog hoorden.

BR-432-15 combikaart militair.jpg    

Twee kaarten van het archeologisch onderzoek. Links de werkputten (in geel) en de ligging van het legerkamp uit 1624/25 (in groen). Rechts de sporen in de eerste werkput, met in donkerblauw de twee waterputten.

Ten noorden van het zorgcomplex ter hoogte van de huidige parkeerplaats zijn verschillende grafkuilen gevonden die behoord hebben bij een begraafplaats die ten tijde van het Sint Lucia gesticht op deze locatie aanwezig was. Het Sint Lucia gesticht werd in 1890 gebouwd en diende als zieken- en bejaardenhuis. Het heeft als zodanig gefunctioneerd tot het in 1944 volledig afbrandde ten gevolge van een V1 inslag. Het kerkhof zal waarschijnlijk gedurende de periode 1890-1944 in gebruik zijn geweest.
Voorafgaand aan het onderzoek werd gedacht dat de begraafplaats volledig geruimd zou zijn, dit bleek niet het geval te zijn.

 BR-432-15 Ansichtkaart.jpg

Een ansichtkaart van het St. Luciagesticht. Bron: Brabantcollectie, www.thuisinbrabant.nl, objectnr. 715469.


Deel dit bericht

Nieuwsbrief