22 maart 2017

Tentoonstelling Ondergronds Verleden

Van 1 april tot half september is in het heemkundemuseum Paulus van Daesdonck te Ulvenhout de tentoonstelling "Ondergronds Verleden" te zien. In deze expositie worden de resultaten gepresenteerd van een aantal archeologische onderzoeken dat de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden binnen de voormalige gemeente Ginneken en Bavel. Zo zijn er onder andere veel bijzondere vondsten en kaarten te zien van de opgravingen Eikberg, Galderseweg, Lage Kant, Schoolakkerplein, SeminariewegPennendijk en vindplaatsen in het Markdal.

waterpomp compleet.jpgReconstructietekening van een waterput met pomp afkomstig van Eikberg in Bavel. 

Ook worden de archeologische sporen van de Tachtigjarige oorlog belicht aan de hand van de opgravingen bij Bouvigne en Wolfslaar. De vondsten en opgravingen die toegelicht worden kennen een spreiding in tijd (vanaf de prehistorie tot heden) en zijn verdeeld over het grondgebied van de voormalige gemeente Nieuw-Ginneken. De gemeente Breda, J. Hesemans, de provincie Noord-Brabant en het Rijksmuseum van Oudheden hebben objecten in bruikleen gegeven voor deze tentoonstelling. Het museum is elke eerste zondag van de maand open en op afspraak te bezoeken.

Deel dit bericht

Nieuwsbrief