15 september 2014

Nieuwe straatnaam Wijngaardhof in binnenstad

Binnenkort start de herontwikkeling van het oude complex van de Sociale Dienst aan de Vlaszak tot nieuwe woningen, appartementen en commerciële ruimtes. Tussen de Veemarktstraat en de Vlaszak komt een binnenhofje met grondgebonden woningen.

Gasthuyspoort.jpg  Gasthuyspoort2.jpg
Links impressie van het te bouwen hofje.
(www.Gasthuyspoort.nl)
Rechts luchtfoto met rechtsboven de voormalige Sociale Dienst. Foto: Slagboom & Peeters.

Op 9 september 2014 besloot het College van Burgemeester en Wethouders dit hofje de naam Wijngaardhof te geven. Het nieuwe hofje ligt op het achtererf van het huis Veemarktstraat 66. De naam van dit huis was de Wijngaard of Witte Wijngaard. Vroeger hadden de huizen nog geen huisnummers en moesten ze dus een naam hebben om ze te onderscheiden. Huisnamen moesten sprekend zijn. Iedereen (en veel mensen waren analfabeet) moest de huisnaam meteen kunnen herkennen. Volgens de historicus Jac. van Hooydonk, die zeer veel onderzoek heeft gedaan betreffende de binnenstad van Breda, is de huisnaam de Wijngaard (in diverse spellingen) bekend vanaf 1523. Volgens het pondboek van 1644, een soort kadastrale legger, heette het pand toen nog steeds de Wijngaert. Op de gevelsteen stond dus een wijngaard afgebeeld. In een vestbrief (akte van van overdracht van onroerend goed) van 9 december 1687 wordt het pand voor het eerst de Witte Wijngaert genoemd.

Misschien was de gevelsteen toen wit geverfd. Blijkbaar gebruikten men beide huisnamen door elkaar. Het buurpand Veemarktstraat 68 werd soms de bijwoning van de Wijngaard genoemd. De panden aan de Veemarktstraat 66 en 68 zijn beiden rijksmonument.

In 1984 hebben er op het naastgelegen terrein (Veemarktstraat 62-64) uitgebreide opgravingen plaatsgevonden. Daarbij werden resten gevonden van zeventiende eeuwse leerlooierskuipen en afvalkuilen met koeienhoorns, de zogenaamde hoornpitten.


Deel dit bericht

Nieuwsbrief