12 april 2017

Nieuwe locatie Princenhaags Museum onderzocht

Deze week is gestart met de werkzaamheden voor de nieuwe locatie van het Princenhaags Museum aan de Haagweg. Achter de voormalige portierswoning van de beheerder van de begraafplaats wordt een tentoonstellingsruimte aangebouwd. De ontgraving voor de fundering van deze aanbouw heeft plaatsgevonden onder archeologische begeleiding.


De bodem bleek op veel plekken al vergraven te zijn in de 19de en 20ste eeuw. In de tuin achter de woning waren de sporen van moestuinbedden en van grote afvalkuilen zichtbaar.
Op de plekken waar de bodem niet verstoord was zijn sporen uit de ijzertijd (800 - 12 vC.) gevonden. Lichtgrijze vlekken in het gele zand zijn de resten van palen, die onderdeel van een structuur zijn geweest. We troffen bijvoorbeeld de sporen van een graanschuurtje aan. Vermoedelijk heeft in de nabije omgeving een nederzetting gelegen in de ijzertijd.

BR-469-17_palenrij.JPG BR-469-17_paalkuil.JPG
Documentatie van de ijzertijd sporen en een doorsnede door een paalkuil.

Op 200 meter ten oosten van de vindplaats werden in 2007 ook sporen en vondsten uit deze periode aangetroffen. Er zijn destijds twee waterputten gedocumenteerd en er werd een olielampje van lokaal handgevormd aardewerk gevonden. 

Deel dit bericht

Nieuwsbrief