13 oktober 2016

Middeleeuwse sporen Kasteelplein

Het Kasteelplein krijgt een fontein en waterspeelplek. Omdat het Kasteelplein een archeologisch zeer interessante plek is, met mogelijk een schat aan informatie over het verleden, zijn de graafwerkzaamheden voor de fontein vorige week in samenwerking met archeologen van de gemeente Breda uitgevoerd.  


Ongeveer een meter onder het huidige maaiveld kwam een gemetseld riool tevoorschijn. Uit dit riool, dat vanaf de Cingelstraat richting het Valkenberg liep, kwamen vondsten uit de zeventiende tot en met de negentiende eeuw. 


BR-454-16_actiefotoriool.jpg
Het historisch gemetseld riooltje wordt opgegraven en gedocumenteerd.

In de uiteindelijk bijna drie meter diepe opgravingsput werden middeleeuwse sporen en vondsten aangetroffen onder een dik ophogingspakket. De putwanden tonen ons een dwarsdoorsnede van de bodem. Daarin is goed te zien hoe de bodem in de loop der eeuwen in verschillende lagen is opgehoogd. Enkele meters onder het maaiveld kwamen paalsporen, een grote kuil en een sloot tevoorschijn. Ook was in een van de profielen een waterput zichtbaar. In de sporen is middeleeuws aardewerk gevonden, dit kan ons meer vertellen over de ouderdom van de sporen. 


BR-454-16_overzichtwerkput.jpg
Kijkje in de diepe werkput met daarin middeleeuwse sporen in het gele zand. In de profielwand is de gelaagdheid van de bodem goed te zien.

BR-454-16_actiefotoklein1.jpg
Archeologen bekijken alle sporen. Op de achtergrond is de gelaagde bodemopbouw goed te zien.

Deel dit bericht

Nieuwsbrief