7 september 2016

Middeleeuwse sporen in Prinsenbeek

Voor aanvang van de herontwikkeling van het oude Hagedonk aan de Nassaustraat in Prinsenbeek hebben archeologen een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Tijdens het onderzoek kwamen sporen uit vermoedelijk de middeleeuwen tevoorschijn. Grote paalsporen tekenden zich af in het zand, waarschijnlijk vormden deze palen een boerderij of ander gebouw. Er zijn ook enkele greppels gevonden, die bewaard gebleven waren onder een dikke akkerlaag. Verder onderzoek is nodig om de begrenzing en de datering van deze vindplaats in kaart te brengen.

BR-453-16 nassaustraat b.JPG BR-453-16 nassaustraat a.JPG
Links een profiel door een greppel, afgedekt door een akkerlaag, rechts documentatie van de paalsporen.

Archeologisch onderzoek op het nabijgelegen voormalige Saval terrein heeft eerder al interessante sporen en vondsten vanaf de ijzertijd tot en met de nieuwe tijd opgeleverd. Ook bij de grootschalige onderzoeken in Breda-West zijn bewoningssporen vanaf de steentijd tot in de middeleeuwen en nieuwe tijd teruggevonden.

Deel dit bericht

Nieuwsbrief