29 november 2014

Hier serveert men pauw en reiger

Onderzoek naar dierlijk botmateriaal uit beerputten levert informatie op over het consumptiepatroon van onze voorouders. Over het algemeen vinden we talloze botten van rund, varken en schaap of geit, aangevuld met de algemene vissoorten en gevogelte in de vorm van pluimvee. Maar er zijn ook beerputten onderzocht bij de zogenaamde hofhuizen, want ook aanzienlijke huishoudens dumpten hun slacht- en maaltijdafval in zo'n put. Zo hebben we al zwaan en kalkoen aangetroffen in een 16e eeuwse beerput, behorende bij het Kasteel van Breda.

BR-30-87_Blauwe%20reiger%20schedel%20114
Bovenaan de schedel van een reiger. Daaronder de linker onderkaak en een gedeelte van de rechter onderkaak.

De bewoners van het 16e eeuwse huis Merwede in de Catharinastraat ter hoogte van de huidige ingang naar het Valkenberg, hadden zo hun eigen delicatessen. Onderzoek naar het dierlijk botmateriaal leverde resten op van pauwen en een reiger. Pauwen werden door de adel vaak als pronkgerecht geserveerd. Na de bereiding werd de vogel weer in zijn originele verenkleed gestoken zodat het leek alsof hij nog leefde. Het houden van reigers was een "heerlijk" recht. Alleen de Heren van Breda, de Nassau's dus, mochten reigers houden en schieten.

Pauw%20kleur_low.jpg Pauw_zw_w_low.jpg
Het serveren van een opgemaakte pauw. In de zestiende eeuw verdween met de komst van de kalkoen de pauw grotendeels van de feesttafel.

(bron afbeeldingen:Laurioux, 1992. Tafelfreuden im Mittelalter. Kulturgeschichte des Essens und Trinkens in Bildern un Dokumenten. Stuttgart: Belser Verlag. (p.134) en Pelner Cosman, 1976. Fabulous feasts: medieval cookery and ceremony. New York: Braziller. (p.24)

Deel dit bericht

Nieuwsbrief