22 augustus 2017

Een schoep van een waterrad?

Tijdens archeologisch onderzoek aan de Dreef in Princenhage in 2015 kwam een houten voorwerp tevoorschijn uit een middeleeuwse waterput. Het stuk hout was duidelijk bewerkt tot een functioneel object, maar het was niet duidelijk wat het was of waartoe het behoord had. Daarom werd besloten het voorwerp naar een archeobotanisch specialist, Tamara Vernimmen van BotanicAll, te sturen voor nader onderzoek.

BR-422-15_waterput.JPG
De middeleeuwse waterput wordt opgegraven

Specialistisch onderzoek
Het voorwerp heeft een ruwe bladvorm en is aan één zijde plat en de andere zijde bol. De vorm is gezaagd uit een plank van eikenhout en vermoedelijk verder bewerkt met een beitel of schaaf. Aan de bovenzijde heeft het voorwerp een recht plat uitsteeksel, aan de onderzijde is een halfronde uitsparing gezaagd. Dit zijn aanwijzingen dat het voorwerp deel heeft uitgemaakt van een groter geheel. Hier zijn tijdens de opgraving helaas niet meer onderdelen van teruggevonden.

In de archeologische literatuur blijken tot nu toe geen parallellen te zijn voor een houten voorwerp met deze vorm, waardoor het moeilijk is de functie vast te stellen. Een mogelijkheid is dat het gaat om een schoep of schep van een klein waterrad. Daarmee komt de vraag op wat de functie van dit waterrad was. Vaak werd waterkracht gebruikt om graanmolens aan te drijven. In dezelfde waterput zijn veel grote tufsteen fragmenten van een maalsteen gevonden. Dit versterkt de theorie dat het houten voorwerp inderdaad onderdeel was van een klein waterrad.
Een alternatieve interpretatie van het voorwerp is als (onderdeel van) onbekend gereedschap voor de uitvoering van een of ander oud ambacht.

Momenteel wordt het object getekend voor in de publicatie. Mogelijk worden in de toekomst nog soortgelijke vondsten gedaan, waarbij het voorwerp als vergelijkingsmateriaal kan dienen. 

BR-422-15_hout tekenen.jpg 

Deel dit bericht

Nieuwsbrief