30 november 2018

Een oud eiland onder een nieuwe weg (1)

Na de sloop van het politiebureau aan de Markendaalseweg werd in de zomer van 2003 een zeer diepe bouwput op het terrein aangelegd ten behoeve van de parkeergarage onder het Snellenshof. Op het te ontgraven terrein bevond zich tot de demping van de Mark het eiland de Regenbeemd waarop tot in de jaren '30 van de vorige eeuw machinefabriek van Backer & Rueb was gevestigd.

 eiland2_low.jpg
Overzichtsfoto genomen vanuit de bouwput met duidelijk zichtbaar een oude, natuurlijk opgevulde, Markbedding.  De betonnen palen vormden de fundering van het voormalige politiebureau. Op de achtergrond de Jan van Polanenkade.

Markendaalseweg

In 1937 waren de plannen voor een noord-zuid doorbraak door Breda definitief. Met deze doorbraak zouden de toekomstige noordelijke en zuidelijke rondweg èn de historische binnenstad met elkaar verbonden worden. De Markendaalseweg zou een deel van de zuidelijke ontsluiting gaan vormen. 
kaart 6_low.jpgeiland_kaart 4_low.jpg
Links het tracé van de Markendaalseweg op een actuele luchtfoto met daarop de locatie van het noordprofiel in de bouwput. Rechts is dit geprojecteerd op het kadastraal minuutplan van 1824.

Oude Markbeddingen

Doordat eerst één helft van de bouwput werd ontgraven tot volle diepte ontstond een lang min of meer oost-westprofiel over de volle lengte van de put waarin het eiland de Regenbeemd doorsneden door meerdere Markbeddingen zichtbaar werd. Deze oude beddingen zijn in de loop van misschien wel duizenden jaren opgevuld met zand-veen- en kleilagen.

eiland_low.jpg
Detailopname van de oude Markbedding met goed zichtbaar de natuurlijke gelaagdheid. Deze ontstond door eeuwenlange wisselingen in de water aan- en afvoer en de stroomsnelheid.

In een volgend bericht laten we zien dat de eilanden vermoedelijk niet altijd eilanden waren en hoe Bredanaars er de afgelopen eeuwen gebruik van hebben gemaakt.

Deel dit bericht

Nieuwsbrief