6 oktober 2017

Een bijzondere vuurstenen spits opgegraven in Breda

Tijdens een hernieuwde inventarisatie van de vuursteenvondsten uit de gemeente Breda werd een bijzondere vuursteenspits uit een vroege fase van het laat Paeolithicum  ontdekt. Deze spits was opgegraven in 1981 in een diepe werkput tijdens archeologisch onderzoek in de Waalse Kerk.
Deze zogenaamde "Cheddarspits" is van gelijkaardige werktuigen te onderscheiden door de twee knikken of afschuiningen waardoor de spits min of meer de vorm kreeg van een trapezium.

BR-16-82_VS-7_6_212-0043b.jpg BR-16-82_VS-212-0043x.jpg

Het zwaartepunt van de Cheddar,- en Creswellspitsen (deze hebben een éénzijdige afschuining)  ligt eigenlijk buiten Nederland en met name in Zuid-West Engeland.  Bij opgravingen in Noord Nederland echter zijn een aantal van dergelijke spitsen bekend die onmiskenbaar toegeschreven kunnen worden aan de Cheddar,- en Creswellcultuur. In Zuid-Nederland zijn er maar enkele vondsten bekend. Over het algemeen worden deze werktuigen vóór het Alleröd tijdperk gedateerd. Dit is een warmere periode in de laatste IJstijd. Dus vóór 12.000 v.Chr.

De Cheddar cultuur is dus eigenlijk een Engelse cultuur uit het laat Paleolithicum. Vooral in midden en zuid Engeland worden veel sporen uit deze cultuur aangetroffen. Natuurlijk was het voor de rendierjagers uit deze cultuur goed mogelijk om ook de jacht ver buiten het Engelse gebied uit te oefenen. De Noordzee was 14.000 jaar geleden voor het grootste deel droog en rendieren trokken daar ook door,  gevolgd door de jagers. Het is daarom ook niet vreemd dat jagersgroepen uit de Cheddar en Creswell cultuur ook uitzwierven over de tegenwoordige kustgebieden van België en Nederland. (bron: www.archeoweb.nl)

Deel dit bericht

Nieuwsbrief