21 mei 2014

een archeologische "cold case" (1)

In 1980/81, net vóór de aanstelling van de eerste stadsarcheoloog in Breda, vond er achter een pand aan de Grote Markt een "privé opgraving" plaats. Niet geheel legaal, maar in die tijd niet ongebruikelijk. Een enthousiaste amateur-archeoloog anticipeerde op een voorgenomen bouwproject waarbij de voorliggende winkel- en magazijnruimte zou worden uitgebreid.

BR-39-80_1.JPG  BR-39-80_2.jpg
Een opgravingsfoto met een gedeelte van het achterterrein met daarnaast de plattegrond met al het ingemeten muurwerk

Het project leverde een enorme hoeveelheid vondsten op, afkomstig uit diverse afvalkuilen en beerputten. De zeer gedetailleerde maar ook eigenzinnige wijze van documenteren leverde bij de overdracht van de vondsten in de jaren '90 grote problemen op. Het was niet altijd duidelijk waar de vondsten precies vandaan kwamen. En archeologen willen immers minstens even veel weten over de vondstomstandigheden als van de vondsten zelf.
Korte tijd geleden zijn echter ook tientallen foto's overgedragen die tijdens het graafwerk zijn gemaakt. De veelal subjectieve plattegronden konden nu met behulp van de objectieve foto's veel beter geïnterpreteerd worden. We zijn nu in staat om de grondsporen en de vondsten beter aan elkaar te koppelen en te begrijpen.

BR-39-80-AW-033-1913a.JPG  BR-39-80-AW-033-1913b.JPG
Een fraaie 17e/18e eeuwse steengoed kan uit Westerwald afkomstig uit één van de aangetroffen beerputten

Deel dit bericht

Nieuwsbrief