1 juni 2014

De "Bredase muur" wordt weer zichtbaar in het Rijksmuseum.

Op de plek waar de Philipsvleugel nu staat, was ooit een tuin die volstond met stukken van gesloopte gebouwen. Architect Pierre Cuypers had ze bewaard, omdat hij vond dat ze belangrijk waren voor de Nederlandse architectuurgeschiedenis.
De fragmenten kwamen uit heel Nederland: de Bredase muur (van het kasteel), de Rotterdamse trap en de waterpoort van Gorinchem om er maar een paar te noemen. Veel van die fragmenten zijn onderdeel geworden van het gebouw dat Cuypers ontwierp als aanbouw bij het Rijksmuseum.
Tijdens eerdere renovaties verdwenen ze onder verlaagde plafonds en voorzetmuren. Maar dat wordt nu hersteld. De Bredase muur is straks weer zichtbaar in het atrium van de Philipsvleugel. (bron: www.erfgoedstem.nl)

nassaustallen.jpg
Atrium met een deel van de noordgevel van het stallencomplex. bron: NOS / Rachel de Meijer

Dit persbericht dat de afgelopen weken in de media verscheen verdient enkele nuanceringen. Het betreffen gn bouwdelen van het Kasteel van Breda maar van de zogenaamde Nassaustallen, gelegen aan het Kasteelplein, op de overgang naar het park Valkenberg. In de begin jaren '60 zijn hiervan de laatste resten gesloopt. In 1994-1996 zijn bij archeologisch onderzoek veel bouwdelen opgegraven en zijn er belangrijke archeologische vondsten gedaan uit de gehele bestaansperiode.

Volume, locatie en stijl van stallen dienden in het verleden voor paarden, koetsen, manege, bedienden, overige opslag, opleiding, etc en waren in bouwstijl en grondoppervlak bijna gelijkwaardig aan de kastelen of buitenplaatsen van de eigenaar. De stalmeester was naast de hofmeester een voornaam persoon aan het hof, die ook de jonge adel scherm- en rijkunst bijbracht. (bron: website Historische Verzameling KMA)

Een studie naar de ruimtelijke ontwikkeling van dit complex door ir R. Agasi is hierte downloaden

Deel dit bericht

Nieuwsbrief