19 februari 2020

Breda ondersteboven (3), de Gouden Driehoek

BR-06-90_2.jpg
De bouwput met het te documenteren profiel aan de Vlaszak-zijde.

Begin jaren '90 werd als vervolg op de nieuwbouw projecten aan de oostzijde van de Vlaszak, het laatste deel van de (tijdelijke) parkeerplaats  hoek Claudius Prinsenlaan/ Vlaszak  in gereedheid gebracht voor de bouw van een groot kantorencomplex. Het terrein stond gezien de ligging bij het centrum én bij een grote uitvalsweg bekend als de "Gouden Driehoek".  De hoofdbewoner was de bank Credit Lyonnais. Uiteindelijk is het de Bredase hoofdvestiging van de RABO bank geworden. Ook de huidige parkeerplaats de Vlaszak is het resultaat van de ontwikkeling in de vroege jaren '90.

kloosterplein_oblique_low.jpg  BR-06-90_1824.jpg
Links actuele luchtfoto van het Kloosterplein en de Vlaszak. Rechts in blauw de locatie van de huidige RABO bank, (de toenmalige bouwput) op het kadastraal minuutplan van 1824. In grijs het omliggende archeologische onderzoek.

In de middeleeuwen lag het terrein buiten de middeleeuwse stadsgracht, globaal tussen het Gasthuiscomplex en het klooster St. Catharinadal. Het behoorde dan ook bij het klooster en stond bekend als "het Hof" en zal ingericht zijn voor agrarische activiteiten.
In de 17e eeuw ontstond langs de deels gedempte stadsgracht het straatje de Vlaszak en op de grens van Gasthuis en het kloosterhof werden armoedige huisjes neergezet of werden soldaten gehuisvest met straatnamen als de "Houten Tenten"  en de "Mostaardvelden (musterd = takkenbos) .
Ook verder langs de gracht, richting klooster werd al vroegtijdig gebouwd, grotendeels bijgebouwen van het klooster. Na demping van de gracht in de late 19e eeuw ontstond hier het Kloosterplein.

kloosterplein_19900844_low_cut.jpg 
Een overzichtskaart  met de inrichting van het hof van St.Catharinadal met de bebouwing langs de stadsgracht. De plattegrond is een 19e eeuwse kopie van een 17e eeuws origineel.  (Kaart: coll. Stadsarchief Breda id. 19900844.)

kloosterplein_d2097_low.jpg
Een foto van de situatie rond 1925. De kleine woninkjes zijn verdwenen en er is nieuwbouw verschenen op het Kloosterplein. (Foto: Leo le Grand, coll.Stadsarchief Breda id.19850109)


Amateurarcheologen hebben tijdens het graven van de bouwput in 1990 het profiel aan de Vlaszak-zijde onderzocht en gedocumenteerd. In dat profiel werden ook de funderingen van de diverse huisjes zichtbaar o.a. het pachtershuis. (zie boven op de foto links en tekening links). 
In één van de oudste ophogingslagen werd het onderstaande mesheft gevonden. Een benen mesheft met ingelegde glazen plaatjes en ingeslagen puntcirkel versieringen. Datering 13e-15e eeuw.

BR-06-90_MT-2-7255_cut.jpg

Deel dit bericht

Nieuwsbrief