14 april 2014

Bij nader inzien, het Bredase Gasthuis in het RMO

Vandaag wordt de tentoonstelling Bij nader inzien geopend in het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) in Leiden. Op deze tentoonstelling die tot en met 14 september 2014 te bezoeken is, worden de resultaten van een nieuwe studie naar 31 'vergeten' opgravingen gepresenteerd, waaronder die van het Bredase Gasthuis. In de vorige eeuw zijn in Nederland duizenden archeologische opgravingen en projecten uitgevoerd. Lang niet altijd werden de resultaten goed in kaart gebracht, vaak door gebrek aan geld en tijd. Vondsten en documentatie verdwenen in dozen en lades zonder een degelijke rapportage. Met financiële steun van het ministerie van OCW, de wetenschapsorganisatie NWO en in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kregen 31 oude projecten de kans om opnieuw uitgewerkt te worden.

BR-21-85_Bij%20nader%20inzien.jpg

Van elk project is een korte videopresentatie verschenen

Ook de gemeente Breda kreeg in het kader hiervan een subsidie toegekend, waardoor de verschillende archeologische onderzoeken van de afgelopen vijftig jaar op het voormalige Gasthuiscomplex aan de Vlaszak en Boschstraat onderzocht konden worden. Het onlangs verschenen rapport Tot behoef van de siecken ende armen, Archeologisch onderzoek naar het Bredase Gasthuis 1958 - 2006 is het resultaat van dit uitgebreide onderzoek. Onderdeel van deze studie was het onderzoek naar de begraafplaats van het Gasthuis en de skeletten die daar in 1985 zijn opgegraven. Tijdens de tentoonstelling in het RMO zal een selectie van het menselijk skeletmateriaal gepresenteerd worden.

BR-21-85%20schedels.jpg  BR-21-85%20wervels.jpg
Links een bootschedel (schaphocephalie) Rechts: vergroeide borstwervels (DISH)


Deel dit bericht

Nieuwsbrief