17 december 2015

Archeologische vindplaatsenkaart geactualiseerd

Alle archeologische vindplaatsen vanaf de jaren '60 in de gemeente Breda, geactualiseerd tot aan december 2015. In de tabel naast de kaart is het jaartal van de opgraving opgenomen als laatste getal in de code.

De vindplaatsen zijn geprojecteerd op historische landschapskaart van Karel Leenders. Deze kaart behoort bij  de "Cultuurhistorische Landschapsinventarisatie Gemeente Breda" en is ook afzonderlijk te downloaden. Deze kaart is voor archeologen van belang om vooraf een inschatting te maken over de archeologische verwachtingen in het betreffende gebied.

Download hier de vindplaatsenkaart.

Deel dit bericht

Nieuwsbrief