11 mei 2017

Archeologisch onderzoek Schoolakkerplein levert opnieuw middeleeuwse sporen op

Tijdens archeologisch onderzoek op het Schoolakkerplein, schuin achter gemeenschapshuis Vianden, werd deze week is een  waterput uit de middeleeuwen aangetroffen. De waterput was bijna een meter diep en door een natuurlijke leemlaag heen gegraven. Hierdoor kon het grondwater omhoog komen om de put van water te voorzien. Er was geen houten putrand meer in de bodem aanwezig. Het hout is gedurende de honderden jaren vergaan, of mogelijk is de beschoeiing verwijderd toen de waterput niet meer in gebruik was. In de vulling van de waterput zijn tientallen fragmenten aardewerk aangetroffen. 

BR-472-17_sfeer2.JPG BR-472-17_sfeer.JPG
Rechts, overzichtsfoto van één van de proefsleuven. Rechts boven "zaal Vianden". Op de achtergrond de Laurentiusschool. Links De middeleeuwse waterput wordt door de archeologen in doorsnede blootgelegd 

De sporen en vondsten (11e-12e eeuw) sluiten goed aan op die uit het archeologisch onderzoek op de hoek van het Schoolakkerplein en Burgemeester Middelaerlaan in 2007 en 2008.

Deel dit bericht

Nieuwsbrief