21 februari 2017

Terug van weggeweest, een 17e eeuwse passer

Tijdens archeologisch onderzoek 1999 op het terrein achter de voormalige Kloosterkazerne ( nu Holland Casino) werd in de nabijheid van een 17e eeuws soldatenbarakken complex een grote  hoeveelheid metalen objecten opgegraven, alles in slechte staat. De afgelopen jaren zijn een aantal voorwerpen scho... Lees meer

2 februari 2017

Doorsnede door Zwarte Dijk

In het kader van werkzaamheden voor natuurontwikkeling in de 'Lage Vughtpolder' kregen archeologen de mogelijkheid om een dwarsdoorsnede te maken door de Zwarte Dijk in Teteringen. Deze dijk functioneerde als weg en waterkering, én is als buitenwal gebruikt bij de belegeringen van Breda door ... Lees meer

27 januari 2017

Opgegraven strijd, de archeologie van de oorlog

Wat vind je zoal terug in de bodem van strijdgebieden? Wat voegt het toe aan wat we weten over het voeren van oorlog? De tentoonstelling  "opgegraven strijd "  in het Noordbrabants Museum in 's-Hertogenbosch maakt je wegwijs in de oorlogsarcheologie aan de hand van archeologische objecten ... Lees meer

24 juni 2016

Noodmunten Tachtigjarige Oorlog

Noodmunten uit Tachtigjarige Oorlog zijn nu te zien in het Breda's Museum Lees meer

11 mei 2016

Waterput gevonden uit Tachtigjarige oorlog

Bij een archeologisch onderzoek aan de Bavelselaan zijn een waterput uit de Tachtigjarige oorlog en een middeleeuwse greppel gevonden. Lees meer

3 mei 2016

Tentoonstelling Amphia ziekenhuis

In het informatie centrum over de nieuwbouw van het Amphia ziekenhuis is een tentoonstelling ingericht over het archeologisch onderzoek aan de Molengracht. Lees meer

10 december 2015

Opgraving bij voormalig St. Lucia

Tijdens een proefsleuvenonderzoek rondom woonzorgcentrum Lucia aan de Liesboslaan 6 in Breda zijn sporen gevonden van de Tachtigjarige oorlog en van het kerkhofje behorende bij het gesticht St. Lucia. Lees meer

15 september 2015

Expositie "Kronen en kruinen" in het Stadsarchief Breda

In de studiezaal van het Stadsarchief is van 15 september t/m 08 oktober a.s. de tentoonstelling ‘Kronen en Kruinen’ te zien. Aan de hand van gegevens van  opgravingen van erfgoed Breda en bronnen uit het stadsarchief Breda wordt een beeld gegeven van 500 jaar Mastbos, de Nassaus en Lees meer

Nieuwsbrief