3 maart 2019

De Galderse Heide volgens Jan Pieterz. Dou: landmeten in 1625

De Galderse Heide is een heide- en vennengebied aan de zuidzijde van het Mastbos. Het zuidoostelijke deel is  niet lang voor de Tweede Wereldoorlog ontgonnen. Bij de nieuw gebouwde Johannahoeve ontstond  een landbouwenclave van 65 ha die tot 2008 door Staatsbosbeheer we... Lees meer

2 juli 2018

Nieuwe oude natuur: de Galderse Heide

De Galderse Heide is een heide- en vennengebied aan de zuidzijde van het Mastbos. Het zuidoostelijke deel is  niet lang voor de Tweede Wereldoorlog ontgonnen. Bij de nieuw gebouwde Johannahoeve ontstond  een landbouwenclave van 65 ha die tot 2008 door Staatsbo... Lees meer

23 februari 2018

Vondst van de maand: een geldboom.......

Afgelopen zomer is een aantal forse takken van de bekende schei- of kwartierboom aan de Oude Postbaan in het Mastbos afgebroken. De oorzaak zat in de aanwezigheid van de reuzenzwam die de boom aanzienlijk verzwakte. Schei- of kwartierbomen werden geplant op de scheiding van twee bosdelen o... Lees meer

6 december 2016

De Kogelvanger in het Mastbos

Het Mastbos is in de loop van zijn bestaan verschillende keren uitgebreid. De oostelijke strook van het bos, langs de Galderseweg, was oorspronkelijk een heide die eigendom was van de hoeven Nieuwenhuis, Blauwe Kamer en Schoondonk. In 1786 werd deze strook verworven door de Nassause Domeinen. ... Lees meer

4 februari 2016

Speuren naar sporen 2

Door het Mastbos lopen nog enkele wegen die vermoedelijk ouder zijn dan de eerste aanleg van het bos rond 1515. Het moet vóór die  tijd een gebied zijn geweest bestaande uit heidevelden en stuifzand met verspreid nog wat eiken- en berkenbos. Lees meer

15 september 2015

Expositie "Kronen en kruinen" in het Stadsarchief Breda

In de studiezaal van het Stadsarchief is van 15 september t/m 08 oktober a.s. de tentoonstelling ‘Kronen en Kruinen’ te zien. Aan de hand van gegevens van  opgravingen van erfgoed Breda en bronnen uit het stadsarchief Breda wordt een beeld gegeven van 500 jaar Mastbos, de Nassaus en Lees meer

Nieuwsbrief