17 maart 2017

35 jaar vrijwilligers in de archeologie (1)

Het Archeologisch Centrum in Breda zit vol vrijwilligers. Voor de uitwerking van oud en nieuw archeologisch onderzoek zijn we afhankelijk van een grote groep mensen die op één of andere manier hun bijdrage willen leveren aan een verdere ontrafeling van de geschiedenis van deze gemeente. Zo'n 30 vrijwilligers zijn een aantal dagdelen per week actief, waarbij ook het sociale aspect een belangrijke rol speelt.
We willen de komende tijd een aantal van hun activiteiten eens in het voetlicht zetten.

vrijwilligers1.jpg

De tekenaars

Een deel van de archeologische vondsten wordt  niet alleen gefotografeerd en beschreven maar ook op een nauwkeurige manier getekend.  En tekenen betekent in veel gevallen nauwkeurig meten. Een archeologisch object moet in al z'n dimensies kloppen. De techniek van het tekenen verschilt per soort vondst. Glas en aardewerk wordt zodanig getekend dat er een aanzicht en een doorsnede zichtbaar is. Dit levert de maximale hoeveelheid informatie op. Vuurstenen werktuigen krijgen twee aanzichtstekeningen vanuit een verschillende hoek.  Daarbij wordt de bewerking van het oppervlakte nauwkeurig getekend. Voor al deze technieken bestaan algemeen geldende voorschriften. Niet complete voorwerpen mogen onder bepaalde voorwaarden in tekening gereconstrueerd worden. 
Breda heeft de gelukkige omstandigheid om over vier vrijwilligers te beschikken die de afgelopen jaren  al duizenden objecten hebben getekend en beschreven. Daarmee hebben ze een grote bijdrage geleverd aan de documentatie van ons erfgoed.
BR-43-93_ScanAW-4394-0223.jpgvuistbijl2.jpg
Een tekening van een 16e eeuwse melkteil met links de doorsnede en rechts het aanzicht.  Rechts een vuistbijl uit de Neanderthaler periode vanuit verschillende zijden getekend.

Deel dit bericht

Nieuwsbrief