Verfijn op:

Romeinse waterputten in Breda-West
Waar gewoond wordt, is behoefte aan drinkwater. Zo ook in de Romeinse ...
Archeologie
Opgraving HSL Mr. Bierensweg 2001
In het kader van het zogenaamde "shuttle- tracé" (aansluiti...
Archeologie
Opgravingen Westrik/Saval  2004-2005
Na de afbraak van de voormalige Saval fabriek, net ten zuiden van ...
Archeologie
Opgraving HSL Bagven 1999-2000
Het archeologisch onderzoek op het knooppunt Princeville vond plaats ...
Archeologie
Opgraving HSL Effen-Noord  2000-01
De vindplaats Effen-Noord bevond zich net ten noorden van de Aa ...
Archeologie
Waarneming Nieuweweg  1999
Tijdens het aanleggen van een bouwput tussen de Tolbrugstraat en ...
Archeologie
Opgraving Karnemelkstraat 6 1987
Tijdens een waarneming op het perceel Karnemelkstraat 6 konden in het ...
Archeologie
Vroegmiddeleeuwse boerderijen
Langs de randen van de beken en vennen vestigden zich nieuwkomers, de ...
Archeologie
Eerste openbare pomp
In 1598 werd besloten de put op de hoek van de Korte Brugstraat en de ...
Voorwerpen
Karolingische boomstamput
Al vanaf de bronstijd werden uitgeholde boomstammen ingegraven als wat...
Bouwwerken