Verfijn op:

Midden Steentijd
Midden Steentijd -10500 tot -5300
In de Midden-steentijd leefden de mensen nog niet op vaste locaties, z...
Archeologie
Opgraving Seminarieweg 2014
Sporen van menselijke aanwezigheid in de vroege steentijd...
Archeologie
Pijlspits uit de vroege bronstijd
Archeologische vondsten uit het neolithicum zijn schaars in de regio B...
Voorwerpen
Houten ploegschaar
Ploegen ging vroeger anders dan nu. De keerploeg, die de grond dus doo...
Voorwerpen
Jagers/verzamelaars aan de rand van het beekdal
Na het Aller-interstadiaal (een warmere periode in de laatste IJstijd)...
Archeologie