Verfijn op:

 Opgraving KMA /Rekenkamer 1995
Tijdens het onderzoek ten westen van de Rekenkamer op het terrein van ...
Archeologie
Opgraving kasteelgracht  zuidzijde 2005
Bij de restauratie in 2005 van de kademuur aan de zuidzijde van het ...
Archeologie