Verfijn op:

Westrik (gehucht)
Westrik (gehucht) 1150 tot heden
Westrik was een klein gehucht en bestond uit hoeven en huizen langs de...
Gebieden
Opgraving HSL Prinsenbeek 1999-2002
Op deze vindplaats "Prinsenbeek" die zich uitstrekte van de...
Archeologie
Opgraving Heilaarpark  2007/08
In de winter van 2007 heeft er in het plangebied ...
Archeologie
Opgraving Montessoristraat 2015/16
In de winter van 2015 en het voorjaar van 2016 hebben archeologen van ...
Archeologie
 Begeleiding Postillonstraat Groen-Wit terrein
In de winter van 2014 heeft er een archeologische begeleiding plaatsge...
Archeologie
Opgraving HSL Westrik,1999-2000
In het kader van de aanleg van de Hogesnelheidslijn heeft in 1999 een ...
Archeologie
Opgraving Gageldonkseweg  1999
Het gebied tussen de tussen de A16, Backer en Ruebweg...
Archeologie
Opgraving Leursebaan Greenery  2005
Naar aanleiding van de herontwikkeling van een aantal terreinen ...
Archeologie
Opgraving Catharinastraat 11-15 1989
Tijdens het graven van de bouwput ten behoeve van een nieuw appartemen...
Archeologie
Afbraak van de laatste middeleeuwse toren
Nadat de Gevangentoren, een veertiende-eeuwse muurtoren, in de loop ...
Bouwwerken