Verfijn op:

Opgraving A. Klaassenstraat 2003/04
In verband met het bouwrijp maken van een nieuw bedrijventerrein ten n...
Archeologie
Opgraving Waterakkers-Bouverijen 2011
Voorafgaand aan de aanleg van woningen en waterpartijen in de nieuwe w...
Archeologie
Opgraving Leursebaan /Greenery  2006
In het najaar van 2006 heeft er een vervolgonderzoek plaatsgevonden ...
Archeologie
Opgraving Heilaarstraat 2005
Bij noodonderzoek op een bouwperceel op de hoek van de Ettensebaan ...
Archeologie
Opgraving Heilaarstraat 235 2008
Aan de westzijde van de Heilaarstraat zijn bij een proefopgraving...
Archeologie
Opgraving Buitendijks Slangwijk  2006
Begin december 2006 vond er op twee zeer stormachtige en natte dagen a...
Archeologie
Opgravingen Taxandrialaan  2007/08
Bij een proefsleuvenonderzoek op het terrein op de hoek van de Prins H...
Archeologie
Opgraving Lageweg 2008
Opgraving Lageweg 2008 -700 tot 1550
In de loop van 2008 heeft BAAC bv een definitieve opgraving uitgevoerd...
Archeologie
Opgraving Bouvignelaan boomgaard 2009
In de winter van 2009 heeft er op een terrein ten zuiden van het nieuw...
Archeologie
Opgraving Hondsdonk 60
Opgraving Hondsdonk 60 1250 tot 1850
De buitenwal uit het beleg van Breda in 1637 is in kaart gebracht tijd...
Archeologie