Verfijn op:

Waarneming Visserstraat riolering 1994
Tijdens de sloop van de 19de eeuwse bakstenen riolering en de ...
Archeologie
Bestrating in Breda
Bestrating in Breda 1300 tot 1395
De oudste wegverharding die bij archeologische opgravingen werd ...
Archeologie