Verfijn op:

Opgraving kasteelgracht zuidzijde 1994
Bij het uitbaggeren van de zuidzijde van de kasteelgracht tussen het K...
Archeologie
Opgraving kasteelgracht  zuidzijde 2005
Bij de restauratie in 2005 van de kademuur aan de zuidzijde van het ...
Archeologie
Opgraving kasteelgracht oostzijde  2004
Tijdens restauratie werkzaamheden aan de kademuur langs de kasteelgrac...
Archeologie
Booronderzoek KMA terrein 2011
In 2011 heeft er aan de noordzijde van het KMA terrein een uitgebreide...
Archeologie
Opgraving KMA Parade 2007
In 2007 werden verscheidene muurresten gedocumenteerd die te voorschij...
Archeologie