Verfijn op:

Woonstalhuis uit de late IJzertijd
Huisplattegronden uit de late IJzertijd waren tot voor kort geheel onb...
Bouwwerken
Opgraving de Cingeltjes van Burgst ,1969 en 1970
De Cingeltjes bij het landgoed Burgst bestaan tegenwoordig uit ...
Archeologie
Opgraving Heilaar-Noord 2006
In het voorjaar en zomer van 2006, van 18 april tot 11 juli, heeft het...
Archeologie
Opgraving Kesteren / Moskes 1997-2000
In 1997 werd het project Breda-west uitgebreid met archeologisch ...
Archeologie
Opgraving HSL Bagven 1999-2000
Het archeologisch onderzoek op het knooppunt Princeville vond plaats ...
Archeologie
Opgraving Heilaarpark  2007/08
In de winter van 2007 heeft er in het plangebied ...
Archeologie
Opgraving Kleine Molenstraat 1982
Tijdens archeologisch vervolgonderzoek aan de zuidzijde van een braakl...
Archeologie
Opgraving Montessoristraat 2015/16
In de winter van 2015 en het voorjaar van 2016 hebben archeologen van ...
Archeologie
Opgraving Heilaarstraat 2005
Bij noodonderzoek op een bouwperceel op de hoek van de Ettensebaan ...
Archeologie
Opgraving Lageweg 2008
Opgraving Lageweg 2008 -700 tot 1550
In de loop van 2008 heeft BAAC bv een definitieve opgraving uitgevoerd...
Archeologie
Opgraving Markenhage College 2014
Gedurende de kerstvakantie 2014 hebben archeologen van de gemeente Bre...
Archeologie
Opgraving  Galderse weg 45 Zwart-Wit terrein 2014
Archeologisch onderzoek in juni 2014 aan de Galderseweg 45, het hockey...
Archeologie