Verfijn op:

Opgraving Halstraat 6-10
Opgraving Halstraat 6-10 1550 tot 2008
Op percelen 6 t/m 10 in de Halstraat te Breda werd eind 2007 na afbraa...
Archeologie
Bouwwerken
Opgraving Kleine Molenstraat 1982
Tijdens archeologisch vervolgonderzoek aan de zuidzijde van een braakl...
Archeologie
Opgraving Visserstraat 7 1992
Gedurende de zomer en herfst van 1992 kon aan de westzijde van de Viss...
Archeologie
Opgraving Veemarktstraat 62-64 1984
Voorafgaand aan een omvangrijke restauratie van het negentiende-eeuwse...
Archeologie
Houten gebouwen langs de rivier
De geschiedenis van het perceel aan de Visserstraat 7 gaat terug tot h...
Archeologie