Verfijn op:

Burcht van Jan II van Polanen
De Polanens behoorden tot de grootste grafelijke leenmannen in Holland...
Bouwwerken
Burcht ten Houte
Burcht ten Houte 1300 tot 1375
Op de linkeroever van de Aa of Weerijs lag in de middeleeuwen de heerl...
Archeologie
Opgraving Markdal, Oud Hof 1995-2003
In het kader van de landschapsreconstructie van het Markdal werd in ...
Archeologie
Castellum van Breda
Omstreeks 1198 droeg de heer van Breda zijn kasteel en andere bezittin...
Voorwerpen