Verfijn op:

Grafheuvels voor de bronstijdboeren
Op de dekzandruggen van Breda-West hebben niet alleen boerderijen gest...
Archeologie
Vroegmiddeleeuwse boerderijen
Langs de randen van de beken en vennen vestigden zich nieuwkomers, de ...
Archeologie
Woonstalhuis uit de late IJzertijd
Huisplattegronden uit de late IJzertijd waren tot voor kort geheel onb...
Bouwwerken
De eerste huizen
Omstreeks 1500 v.Chr., in de midden bronstijd, werden de eerste huizen...
Archeologie
Bootvormige woonstalhuizen
In Breda-West zijn de bij deze akkersporen behorende boerderijtypen op...
Archeologie
Voorraadpot als koelkast
Op De Moskes in de Haagse Beemden werd een minimaal 23 meter lang en e...
Voorwerpen
Houten ploegschaar
Ploegen ging vroeger anders dan nu. De keerploeg, die de grond dus doo...
Voorwerpen
Bronzen knopsikkel
Op het terrein De Moskes in de Haagse Beemden zijn uitzonderlijk veel ...
Voorwerpen
De stad krijgt de woeste gronden in eigendom
Op 13 mei 1280 ontvingen de poorters van de stad Breda een belangrijk ...
Gebieden
Tuinbouw
Tuinbouw 1800 tot 1860
Al in de middeleeuwen was de stad binnen de muren, later de vesting, v...
Gebieden