Verfijn op:

Opgraving HSL Prinsenbeek 1999-2002
Op deze vindplaats "Prinsenbeek" die zich uitstrekte van de...
Archeologie
Opgraving Leursebaan Greenery  2005
Naar aanleiding van de herontwikkeling van een aantal terreinen ...
Archeologie
Opgraving Markdal Ulvenhout 2008
De aanleg van een nieuw riooltracé aan het Markdal in Ulvenhout was de...
Archeologie
Opgraving HSL Effen-Noord  2000-01
De vindplaats Effen-Noord bevond zich net ten noorden van de Aa ...
Archeologie
Bootvormige woonstalhuizen
In Breda-West zijn de bij deze akkersporen behorende boerderijtypen op...
Archeologie