Verfijn op:

Ginnekenweg (Zandberg, Ginneken)
Sommige straten buiten het oude centrum kunnen we aanduiden als oude l...
Gebieden
Straatnamen Zandberg en Sportpark
De gehuchten Zandberg, Molengracht, Lovensdijk, Teteringsedijk en Terh...
Gebieden
Zandbergplein en hemellichamenbuurt (Zandberg)
Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog deed op voorstel van de die...
Gebieden
Hyacintplein en de bloemenbuurt (Zandberg)
Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog deed op voorstel van de...
Gebieden
Betonwoningen aan de Zandbergdwarsstraat
Vóór de annexatie van 1927 omvatte de gemeente Teteringen ook de ...
Bouwwerken
Pastorie Sacramentskerk
Pastorie Sacramentskerk 1924 tot heden
De pastorie aan de zuidoostzijde van de Zandberglaan is in 1924 naar h...
Bouwwerken
Klooster Benedictinessen
Klooster Benedictinessen 1926 tot heden
Het klooster is gesticht door de Benedictinessen van het H. Sacrament ...
Bouwwerken
Sacramentskerk
Sacramentskerk 1925 tot heden
Op Sacramentsdag 11 juni 1925 werd door pastoor van Meel de eerste ste...
Bouwwerken
Bank van Verschraage
De Bredase Notaris A.J.A. Verschraage vierde in 1930 zijn tachtigste v...
Bouwwerken