Verfijn op:

Lindeplein en bomenbuurt (Tuinzigt)
In 1901 werd de Woningwet ingevoerd met als doel bewoning van...
Gebieden
Frans Heijlaertsplein (Tuinzigt)
Het Frans Heijlaertsplein is het centrale plein in het buurtje tussen ...
Gebieden
Straatnamen Tuinzigt en Westerpark
Historisch gezien behoren de wijken Tuinzigt en Westerpark tot de ...
Gebieden
Opgraving Markenhage College 2014
Gedurende de kerstvakantie 2014 hebben archeologen van de gemeente Bre...
Archeologie