Verfijn op:

De Steenakker in de Romeinse Tijd
Steenakker is vanaf de late ijzertijd tot aan het begin van de vierde ...
Gebieden
De dodenakker op Steenakker
Op de Steenakker in Breda-West werd een vier hectare groot urnenveld o...
Archeologie
Een opmerkelijke begraving op Steenakker
In de vroege ijzertijd was het de gewoonte om overledenen te cremeren ...
Archeologie
Opgraving HSL Bethlehemloop 2001
Op vindplaats Bethlehemloop werd tijdens het inventariserend onderzoek...
Archeologie
Opgraving NAC stadion / Emerakker 1995
De opgravingen op de (inmiddels in onbruik geraakte naam) Emerakker...
Archeologie
Bert Moelands
Bert Moelands 1918 tot 2011
Bert Moelands was gedurende ongeveer een halve eeuw een zeer actief am...
Personen
Archeologie
Opgraving Schoolakkerplein 2007-2008
In de zomer van 2007 en 2008 heeft er archeologisch onderzoek plaatsge...
Archeologie
Vroegmiddeleeuwse boerderijen
Langs de randen van de beken en vennen vestigden zich nieuwkomers, de ...
Archeologie
Huis met Romeinse trekken
In de derde eeuw werd op Steenakker een opvallend huis gebouwd....
Bouwwerken
Romeinse waterputten in Breda-West
Waar gewoond wordt, is behoefte aan drinkwater. Zo ook in de Romeinse ...
Archeologie
Een Romeinse helm in een Brabantse waterput
Een Romeinse helm 200 tot 300
Uit een derde-eeuwse waterput kwamen enkele opmerkelijke voorwerpen te...
Voorwerpen
Vuurstenen werktuigen
Omstreeks 9800 v.Chr. begon een kortstondige warme periode, die we ...
Voorwerpen