Verfijn op:

woonhuis aan de Haagsemarkt
De kern van Princenhage wordt gevormd door de Haagsemarkt. Een driehoe...
Bouwwerken
Restauratie Sint-Martinuskerk
In 1873 maakte de bekende architect Pierre Cuypers een begin met de re...
Gebeurtenissen
Bevrijdingskapellen
De jaren van de Tweede Wereldoorlog waren in velerlei opzicht ...
Bouwwerken
Voetballer Kees Rijvers
Kees Rijvers werd geboren in Princenhage (1926) en startte zijn voetba...
Personen
Het voormalig tramdepot aan de Mastbosstraat
Aan de Mastbosstraat in Princenhage staat een waar monument van indust...
Bouwwerken
De Hogesnelheidslijn
Al in 1973 was door het kabinet Den Uyl gesproken over een Hoge Snelhe...
Bouwwerken
Maycrete-woningen
Maycrete-woningen zijn prefabwoningen die na de Tweede Wereldoorlog op...
Bouwwerken
Markendaalse Kerk
Markendaalse Kerk 1300 tot 1343
De mensen die buiten de muren van Breda woonden werden bijgestaan door...
Bouwwerken
Prinsenbeek zelfstandige gemeente
Tot 1796 hoorde (Prinsen) Beek, ook parochieel, bij Princenhage. In 17...
Gebieden
Begraven in steden verboden
Vanaf 1 januari 1829 was het verboden te begraven in de steden. Al in ...
Gebeurtenissen