Verfijn op:

Opgraving Nonnenveld 2003
Bij de aanleg van een ondergrondse glasverzamelbak kon ...
Archeologie
Opgraving Nonnenveld / de Beeldenaar 1999
Bij het graven van de bouwput voor het woon- en kantorencomplex ...
Archeologie
Dina met de dartele ogen
De meest bekende rosse buurt in Breda was vanouds de Keizerstraat, het...
Gebieden
Opgraving Kloosterplein 1983
Tijdens de aanleg van een nieuwe hoofdriolering op het Kloosterplein e...
Archeologie
De Nieuwstraten
De Nieuwstraten 1495 tot 1566
Na de stadsbrand van 1490 is tot aan de Beeldenstorm van 1566 in Breda...
Gebieden