Verfijn op:

Sint Franciscus
Sint Franciscus Kweekschool, Klooster en Internaat aan het Dr. Jan Ing...
Bouwwerken
Sint Jansschool
Verbeetenstraat 40 1950 tot 1989
School bij het klooster van de Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis ...
Bouwwerken
Groot aantal kloosters in Breda en omgeving
In de tweede helft van de negentiende eeuw, na het herstel van de biss...
Bouwwerken