Verfijn op:

Kleine puntamfoor op Huifakker
Een amfoor is een Romeinse kruik waarin voedsel werd getransporteerd e...
Voorwerpen
Opgravingen Rat Verleghstraat nz. 2010/11
Voorafgaand aan de bouw van het winkelcentrum Stada Stores, op het ter...
Archeologie
Opgraving Rat Verleghstraat zz. 2010
In het najaar van 2010 werd tussen de Rat Verlegstraat en het spoorbaa...
Archeologie
Opgraving Heilaarpark  2007/08
In de winter van 2007 heeft er in het plangebied ...
Archeologie
Opgraving HSL Bethlehemloop 2001
Op vindplaats Bethlehemloop werd tijdens het inventariserend onderzoek...
Archeologie
Romeinse waterputten in Breda-West
Waar gewoond wordt, is behoefte aan drinkwater. Zo ook in de Romeinse ...
Archeologie
De Steenakker in de Romeinse Tijd
Steenakker is vanaf de late ijzertijd tot aan het begin van de vierde ...
Gebieden
Veteranen van Romeinse hulptroepen
Na de komst van de Romeinen in Nederland veranderde er bij de inheemse...
Gebieden
De eerste huizen
Omstreeks 1500 v.Chr., in de midden bronstijd, werden de eerste huizen...
Archeologie