Verfijn op:

Opgraving Heilaarpark  2007/08
In de winter van 2007 heeft er in het plangebied ...
Archeologie
Opgraving Heilaarstraat 235 2008
Aan de westzijde van de Heilaarstraat zijn bij een proefopgraving...
Archeologie
Opgraving A. Klaassenstraat 2003/04
In verband met het bouwrijp maken van een nieuw bedrijventerrein ten n...
Archeologie