Verfijn op:

Opgraving HSL Effen-Noord  2000-01
De vindplaats Effen-Noord bevond zich net ten noorden van de Aa ...
Archeologie
Opgraving HSL Prinsenbeek 1999-2002
Op deze vindplaats "Prinsenbeek" die zich uitstrekte van de...
Archeologie
Opgraving HSL Bagven 1999-2000
Het archeologisch onderzoek op het knooppunt Princeville vond plaats ...
Archeologie
Opgraving HSL Westrik,1999-2000
In het kader van de aanleg van de Hogesnelheidslijn heeft in 1999 een ...
Archeologie
Opgraving HSL Mr. Bierensweg 2001
In het kader van het zogenaamde "shuttle- tracé" (aansluit...
Archeologie
Opgraving HSL leidingtracé 2000
De aanleiding voor dit archeologisch onderzoek was de aanleg ...
Archeologie
Opgraving HSL Vinkenburg  2001-02
De opgravingslocatie "Vinkenburg" was gelegen ...
Archeologie
Opgravingen Ettensebaan-Bagven 2015-2019
In de periode 2015- 2019 hebben archeologen van de Gemeente Breda tijd...
Archeologie
Bagven (gehucht)
Bagven (gehucht) 1290 tot 1999
Het gehucht Bagven bestaat eigenlijk uit twee delen. Het eerste (en jo...
Gebieden
De Hogesnelheidslijn
Al in 1973 was door het kabinet Den Uyl gesproken over een Hoge Snelhe...
Bouwwerken
Opgraving Princenhagelaan 2011
In opdracht van de van de gemeente Breda heeft het Bureau Cultureel Er...
Archeologie
Opgraving Leursebaan /Greenery  2006
In het najaar van 2006 heeft er een vervolgonderzoek plaatsgevonden ...
Archeologie